You are here: Home > The Society > Constitution and ByLaws > Advisors

Advisors

1. Jawatankuasa boleh, jika difikirkan perlu, melantik orang-orang yang layak menjadi penasihat/ penaung bagi Pertubuhan ini dengan syarat orang yang dilantik iti menyatakan persetujuan secara bertulis.

 

 

2018-2019 MNA Committee Members

 

 

 

 

2018-2019 MNA Committee Members