You are here: Home > The Society > Constitution and ByLaws > Advisors

Advisors

1. Jawatankuasa boleh, jika difikirkan perlu, melantik orang-orang yang layak menjadi penasihat/ penaung bagi Pertubuhan ini dengan syarat orang yang dilantik iti menyatakan persetujuan secara bertulis.

 

MALAYSIA NANOTECHNOLOGY ASSOCIATION (MNA)
11th ANNUAL GENERAL MEETING

31 March 2022
10:00 am - 12:30 pm

 

MALAYSIA NANOTECHNOLOGY ASSOCIATION (MNA)
11th ANNUAL GENERAL MEETING

31 March 2022
10:00 am - 12:30 pm