You are here: Home > The Society > Constitution and ByLaws > Resignation and Termination

Resignation and Termination

1. Ahli yang hendak berhenti daripada menjadi ahli Pertubuhan hendaklah memberi kenyataan bertulis dua minggu terlebih dahulu kepada Setiausaha dan menjelaskan segala hutangnya.

2. Mana-mana ahli yang gagal mematuhi undang-undang Pertubuhan atau bertindak dengan cara yang akan mencemarkan nama baik Pertubuhan boleh dipecat atau digantung keahliannya bagi suatu tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Jawatankuasa. Sebelum Jawatankuasa memecat atau menggantung ahli tersebut, ahli itu hendaklah diberitahu akan sebab-sebab bagi pemecatan atau pengantungannya secara bertulis. Ahli tersebut juga hendaklah diberi peluang untuk memberi penjelasan dan membela dirinya. Pemecatan atau pengantungan itu hendaklah dilaksanakan melainkan mesyuarat agung menunda atau membatalkan keputusan itu atas rayuan oleh ahli tersebut.

 

MALAYSIA NANOTECHNOLOGY ASSOCIATION (MNA)
11th ANNUAL GENERAL MEETING

31 March 2022
10:00 am - 12:30 pm

 

MALAYSIA NANOTECHNOLOGY ASSOCIATION (MNA)
11th ANNUAL GENERAL MEETING

31 March 2022
10:00 am - 12:30 pm