You are here: Home > The Society > Constitution and ByLaws > Dissolution

Dissolution

1. Pertubuhan ini boleh dibubarkan secara sukarela dengan persetujuan tidak kurang daripada tiga perlima (3/5) daripada jumlah ahli yang menghadiri dalam suatu mesyuarat agung yang dipanggil khas kerananya.

2. Sekiranya Pertubuhan hendak dibubarkan secara yang disebutkan di atas, maka segala hutang dan tanggungan Pertubuhan yang sah mengikut undang-undang hendaklah dijelaskan dan baki wang yang tinggal hendaklah diselesaikan mengikut cara yang dipersetujui dalam Mesyuarat Agung berkenaan.

3. Kenyataan tersabit dengan pembubaran itu hendaklah disampaikan kepada Pendaftar Pertubuhan dalam masa 14 hari dari tarikh pembubaran itu.

 

 

MALAYSIA NANOTECHNOLOGY ASSOCIATION (MNA)
11th ANNUAL GENERAL MEETING

31 March 2022
10:00 am - 12:30 pm

 

MALAYSIA NANOTECHNOLOGY ASSOCIATION (MNA)
11th ANNUAL GENERAL MEETING

31 March 2022
10:00 am - 12:30 pm